Zelenite
 
   
Поща от нас
Абонамент
Архив
Предстои
От София

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_fenrislatest/helper.php on line 111

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_fenrislatest/helper.php on line 111

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_fenrislatest/helper.php on line 111

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_fenrislatest/helper.php on line 111

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_fenrislatest/helper.php on line 111

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_fenrislatest/helper.php on line 111

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_fenrislatest/helper.php on line 111

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_fenrislatest/helper.php on line 111
Зелените

Warning: Creating default object from empty value in /home/bulgreen/public_html/sofia/sredec/modules/mod_feed/helper.php on line 46
 
 
 
 
 
 
Контакт - Тениски/Кърпи/Стикери - Сигнализирай! - Позиции - Абонамент
 
   
 
Възражение срещу изключването на Лилия Костова, секретар на МО "Средец" и член на НС от партия "Зелените"
28 Юли 2014

ДО

КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЗЕЛЕНИТЕ”

 

ЖАЛБА

от Лилия Костова Костова, член на Националния съвет на партия „Зелените” и секретар на МО "Средец"

срещу

Решение на Националния съвет на „Зелените” от 07 юни 2014 г.

(Протоколно решение по т.2 от Дневния ред на проведеното заседание)

 

Уважаеми членове на Контролния съвет на ПП „Зелените”,

На основание чл.8, ал.4 от устава на ПП „Зелените” обжалвам в срок Протоколно решение по т.2 от Дневния ред на проведеното заседание Националния съвет (НС) на партията, проведено на 07.06.2014 г. Считам, че не са налице факти и обстоятелства обосноваващи подобно решение, поради което моля, след като разгледате жалбата, да отмените посоченото решение, с което съм изключена от ПП „Зелените”.

Мотивите срещу обжалваното решение на Националния съвет са следните:

            1. Взетото решение за изключването ми от ПП „Зелените” е необосновано и несправедливо. Твърдя, че същото е в противоречие с Устава на партията и основни правни приници, присъщи за всяко демократично общество или организация.

            2. От представения ми протокол на НС от 07.06.2014 г. не става ясно всъщност поради какви причини съм изключена. Липсата на правни и фактически основания за взетото решение е видна. Така изложениете аргументи в решението са напълно неясни и по никакъв начин не могат да обосноват подобно решение. Видно от протокола от заседанието на НС решението по т.2 е взето поради следните причини:

-          „Основната причина е, че тя е участвала активно в кампания на човек свързан с Мултигруп, а не в нашата кампания.”;

-          Налице са няколко жалби, което е довело до „акумулиране”

3. По отношение на така представените мотиви заявявам следното:

Не съм участвала по какъвто и да е начин в кампанията на „човек свързан с Мултигруп”. Не съм участвала в кампания на който и да е кандидат или пратия, различни от кандидатите на ПП „Зелените” и самата партия. Постът ми във Фейсбук по никакъв начин не представлява „активна агитация за нечлен на Зелените”. Не съм имала намерение да правя каквато и да е агитация с въпросния „пост”. Не съм и допускала, че одобрението ми към различния и новаторски подход дори на наши опоненти би могло да се окачестви като нарушение на Устава и неизпълнение на задълженията ми като член на НС на партията. Квалифицирането на въпросното действие като „активна кампания за нечлен на Зелените” намирам за лековато и недопустимо за която и да е организация, която „развива своята обществена дейност на основата на висока политическа култура, нравственост, отговорност и търпимост към различните мнения и идеи, като строго се придържа към собствените си основни принципи.” (спр. Чл.3, ал.2 от Устава на ПП „Зелените”)

Липсата на реален аргумент за изключването ми личи и от опитът за допълнителна обосновка с неясното и невярно твърдение за „акумулиране на нарушения”. Нямам каквито и да е данни за установени извършени от мен нарушения на Устава и наложени ми наказания. Твърдя, че не съм била наказвана и не съм извършвала нарушения на Устава на ПП „Зелените”. Продължавам да разбирам, че в една правова държава и в една демократична партия, подаването на жалба не води (и не би следвало да води) автоматично до установяването и налагане на наказание. В конкретния случай подаването на две жалби не означава, че сочените там действия или бездействия представляват нарушения. Липсата на надлежно установяване на нарушение и налагане на наказание за което и да е мое действие или бездействие означава, че да се говори за „акумулиране на нарушения” е най-малко недопустимо. Ето защо мисля, че и този аргумент не може да бъде основание за изключването ми. Възприемането на обратния подоход би означавало установяване на правни стандарти, присъщи за други епохи и организации, на които ПП „Зелените” остро противостоят.

            4. Липсата на яснота относно мотивите за изключването ми следва и от липсата на посочване на правно осование за подобно решение. Единственото такова основание (посочено в Жалбата на Андрей Ковачев от 09.05.2014г.) е нормата на чл. 10 от Устава на партията и по конкретно ал. 3 и 4, които гласят:

„Всеки член на  „ЗЕЛЕНИТЕ” е длъжен:

(3) Да съдейства за осигуряване на обществена подкрепа за политиката на партията.
(4) Да участва и поддържа партията в избирателни кампании и в други политически акции.”

В цитираните текстове е изведено дължимото от всеки член на партията поведение. Без никакво съмнение вменените ми нарушения не могат да се характеризират като поведение обратно на дължимото съгласно ал. 3 и 4 на чл. 10 от Устава.

По време на последната кампания за избори за Европейски парламент съм споделяла послания на европейските зелени, които са подходящи в условията на изборна кампания и недвусмислено помагат за добрия обществен образ на партията. Това са известни и лесно установими факти за всеки един член на КС или НС на ПП „Зелените” В случай, че има нужда от конкретни доказателства за тези ми твърдения, то бих могла да представя допълнителни данни по отношение на дати, публикации, постове и др.

През периода на активна предизборна кампания предложих няколко чернови/проекти за зелени декларации – за ситуацията в Украйна, за шистовия газ и за случилото се в турските мини с препратка към българската ситуация.  Тези декларации също са именно активни мои действия в подкрепа на „Зелените”, а не обратното. Твърдя, че въпросните проекто-документи засягат значими теми, по които официалната реакция на „Зелените” е абсолютно наложителна и би довела и до обществена подкрепа за партията. Изминалото до момента време показва, че всяка една от тези теми е съществена за България и ясната ни позиция по тях е очаквана от обществото, без значение дали се намираме в предизборна обстановка или не. Именно така разбирам отговорното поведение на всяка политическа организация и затова съм проявявала активност в тази насока.

От 2009 г. активно поддържам дейността на местна организация „Средец”, в която участвам от същата година. Организацията е сред най-дейните структури на „Зелените”, което е добре известен факт. Доказателство за това са и действията ни с организацията „За релсов и обществен транспорт”, с които обжалваме решението на Столична община да строи кръстовище на булевардите „България” и „Иван Гешов”.

Предвид горното, наложеното ми наказание е напълно необосновано и несправедливо. При налагането му очевидно не са взети предвид дадените от мен разяснения относно конкретни факти, личното ми отношение към определни мои действия, както и реалната липса на укоримо поведение, което да бъде наказано. След като не е взел предвид становището ми НС се е лишил от възможността да прецени обективно ситуацията, което е довело до решение с изключително тежки последици. Въпросното решение не е в съответствие с обективната действителност, като наказанието е наложено при липса на виновно поведение от моя страна, което да е в нарушение на Устава или да предствлява неизпълнение на конкретни мои задължения.

Ето защо моля, в изпълнение на правомощията ви, предвидени от Устава на ПП „Зелените”, да отмените Протоколно решение по т.2 от Дневния ред на проведеното заседание Националния съвет на партията, проведено на 07.06.2014 г. и да възстановите членствените ми права.

 

С уважение,

Лилия Костова

 

08.07.2014 г.

гр. София

 

По устав жалбата би следвало да получи отговор в срок от 14 дни. Такъв няма получен и до днес, 28.07.2014.

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

 

<<<
Website architecture: C. Geiselmann
***